PRIVACYVERKLARING

VA for Adventure, gevestigd aan Alex Schaepkensstraat 5, 6137 CR Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://vaforadventure.com
Alex Schaepkensstraat 5
6137 CR Sittard
+31650206029

Debbie van Cleef is de Functionaris Gegevensbescherming van VA for Adventure. Ik ben te bereiken via debbie@vaforadventure.com.

Persoonsgegevens die ik verwerk

VA for Adventure verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens

VA for Adventure verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van jouw betaling (en mijn aangiften bij de belastingdienst) gebruik ik je naam, adresgegevens, btw-nummer en bankgegevens.
 • Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief Adventure Mail gebruik ik je voornaam en e-mailadres. Voorheen vroeg ik ook je achternaam, geboortedatum en of je ondernemer bent. Die gegevens heb ik echter niet nodig, dus ik heb ze verwijderd van mijn e-mailmarketingaccount. Als je geen klant van me bent geef jij me expliciete toestemming om je naam en e-maildres te gebruiken voor mijn nieuwsbrief. Als je wel klant van me bent mag ik je toevoegen aan mijn lijst omdat we een betaalrelatie hebben.
 • Voor het verstrekken van mijn weggevers gebruik ik je voornaam en e-mailadres. Jij geeft me daarvoor expliciet toestemming door het bijbehorende formulier om mijn website in te vullen.
 • Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor jou moet ik je met je kunnen communiceren. Daarvoor gebruik ik je e-mailadres, telefoonnummer (bellen/sms’en/WhatsApp) en/of SkypeID, Messenger account.
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten gebruik ik je naam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer.
 • VA for Adventure analyseert via cookies jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan jouw website, of andere accounts geef je mij toegang via inloggegevens. Die inloggegevens bewaar ik ik een wachtwoordmanager.

Geautomatiseerde besluitvorming

VA for Adventure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VA for Adventure) tussen zit.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamel ik de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

VA for Adventure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Werkzaamheden die ik voor je uitvoer

De gegevens die ik nodig heb om je betalingen te kunnen verwerken bewaar ik  7 jaar, conform de bewaartermijn van de Belastingdienst. Denk aan (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer en kvk-nummer.

De gegevens die ik nodig heb om de werkzaamheden uit te voeren bewaar ik maximaal 1 jaar nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Denk aan inloggegevens, teksten en beeldmateriaal als je die met mij hebt gedeeld.

Door jou achtergelaten reacties

Wanneer je een reactie achterlaat dan worden die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ik ze moet modereren.

Gebruikersprofielen

Van gebruikers die zijn geregistreerd op deze website (indien van toepassing), bewaar ik ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die ik van je heb, inclusief alle gegevens die je mij opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken dat ik alle persoonlijke gegevens die ik van je heb verwijder. Dit bevat geen gegevens die ik verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

VA for Adventure verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VA for Adventure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

VA for Adventure gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, of door je instellingen van de cookiemelding te wijzigen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VA for Adventure en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou in gebruik heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar debbie@vaforadventure.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

VA for Adventure wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

VA for Adventure neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vaforadventure.com.